ANASAYFA

Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı

OKULDA BAĞIMLILIĞA MÜDAHALE PROGRAMI (OBM) NEDİR?

OBM, öğrencilerde sigara, alkol ve bağımlılık yapıcı madde kullanımına yönelik ikincil önleme perspektifiyle geliştirilmiş Türkiye’nin ilk ve tek okul temelli müdahale programıdır.

OBM ile, bağımlılık yapıcı maddeleri deneme/kullanma aşamasında olan öğrenciler eğitim sistemi dışına itilmeden kazanılacak ve öğrencilerin bağımlılıkla birlikte gelişen psiko-sosyal sorunlarına kalıcı çözüm bulunacaktır.

Bağımlılığa Etkin Müdahale
Bağımlılık; zararlı, bağımlılık yapıcı maddeyi deneme ile başlayan, kullanma, sık-riskli kullanma ve alışma gibi aşamalarla ilerleyen bir süreçtir. Bu sürecin bağımlılığa dönüşmedenyavaşlatılması, durdurulması ve geriye döndürülmesi yönünde yapılan müdahalelere “ikincil önleme” denir.

Yeşilay’ın geliştirdiği OBM, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan birincil önleme kapsamında geliştirilmiş okul temelli Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı’nın tamamlayıcısıdır.

OBM, TBM’nin bilgilendiren ve farkındalık oluşturan eğitici yönünü tamamlamakta ve bağımlılığa dönüşmeden öğrencilerin zararlı davranış ve alışkanlıklarına müdahale etmektedir.

NEDEN OBM?

 • OBM kapsamında rehberlik öğretmenleri, bağımlılığa müdahale alanında teknik ve mesleki yetkinliklerini arttırıcı eğitimden geçirilerek “OBM Uygulayıcısı” olacak ve risk grubundaki öğrencilere önleyici müdahalede bulunacaktır.
 • OBM sayesinde risk altındaki öğrencilerin sigara, alkol, madde gibi zararlı alışkanlık ve yanlış davranışları bağımlılığa dönüşmeden önlenecek ve bağımlılık gibi tedavisi oldukça güç, maliyetli ve tekrarlama oranı yüksek bir hastalığın oluşumu durdurulacaktır.
 • OBM sayesinde, risk grubuna giren öğrenciler eğitim sistemi dışına itilmeden kazanılacak ve öğrencilerin bağımlılıkla birlikte gelişen psikososyal sorunlarına kalıcı çözüm bulunacaktır.

Amaçlar ve Hedefler

Programın Amaçları:

 • Rehberlik öğretmenlerine önleyici müdahale becerileri kazandırmak,
 • Bağımlılıkla mücadelede ikincil önleme çalışmalarını sistematik halde yapılandırmak,
 • Müdahale programını ülke genelinde etkin ve yaygın hale getirmek.

Programın Hedefleri:

 • Genç nesilleri bağımlılık riskinden koruyarak; sigara, alkol ve madde kullanımına okul temelli önleyici müdahalede bulunmak,
 • Rehberlik öğretmenlerinin mesleki yetkinliklerini ve önleme alanında yetişmiş insan kaynağını sayı ve nitelik açısından geliştirmek,
 • Bağımlılık alanında çalışan uzmanlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak,
 • TBM Programı kapsamında yapılan birincil önleme çalışmalarını güçlendirmek ve önleme programlarını sürdürülebilir hale getirmek,
 • Bağımlılıkla mücadele alanında strateji ve politikaların belirlenmesinde karar alıcılara yardımcı olacak analizler yapmak.
OBM Uygulayıcısı Kimdir?

OBM uygulayıcısı olacak okul rehberlik öğretmenlerinin, bağımlılık sorunları olan öğrenciler için birer vaka koordinatörü olarak çalışmaları gerekmektedir. Çünkü bu öğrencilerin çok çeşitli sorunları vardır. Bağımlılık sorunlarına; ruhsal sorunlar, sosyal ve ekonomik sorunlar, fiziksel hastalıklar, ailevi, akademik ve yasal sorunlar eşlik eder.
Bağımlılıkta OBM uygulayıcısı; bireyin özel ihtiyaçlarına yönelik, sağlık ve sosyal hizmetin planlanmasını ve koordine edilmesini ifade eder.

Bağımlılık alanında OBM uygulayıcısı:

 • Tek elden bireyin tüm ihtiyaçlarını koordine etmeli ve yürütmelidir.
 • Bağımlılık sorunu olan öğrencilerin savunuculuğunu yapmalıdır (sosyal, yasal ve ruhsal alanlarda ve diğer kurumlara karşı).
 • Toplum temelli çalışmalıdır. O çevredeki diğer kurumlarla (muhtarlık, polis karakolu, hastane vb) birlikte çalışmalıdır.
 • Önleyici bir çalışma yürütmeli, öğrencinin başına gelecekleri önceden tahmin etmeli ve ona göre önlem almalıdır.
 • Faydacı (pragmatik) ve esnek davranmalı, öğrencinin yararını gözetmeli, önceliklerini öğrenciye göre ayarlamalıdır.

Müdahale Aşamaları

Videolar

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

İLETİŞİM